Image default
Aktuelno Mitovi i nedoumice

Dojenju nije mesto po skrivenim ćoškovima

430586_10150669902744905_1765051564_n Dojenju nije mesto po skrivenim ćoškovima

 

Povodom otvaranja kutka za dojenje u jednom od prometnijih tržnih centara u Beogradu, Udruženje RODITELJ ističe da je nedopustivo podsticati majke da se sa svojim bebama kriju na javnim mestima kako bi dojile.

Dojenje na javnom mestu jedan je od i dalje ukorenjenih tabua u našem društvu. Udruženje RODITEJ je kroz  skoro 10 godina rada na podršci dojenju, promovisalo dojenje  na javnom mestu kroz organizovanje brojnih javnih akcija u kojima su učestvovale mame sa svojim bebama. Mame treba da doje svoje bebe bilo gde bez razlike: u restoranu, parku, tržnom centru.

 

Promovisanje koncepta  u kome se majke podstiču da se dojeći na bilo koji način kriju, dodatno urušava sve dosadašnje napore na detabuizaciji ove teme, ne samo naše, već i svih drugih sličnih udruženja, ali i pojedinaca, pre svega odgovornih zdravstvenih radnika. Slobodno dojenje na javnom mestu uz osiguranu podršku porodice i sistema za prevazilaženje različitih problema, predstavljaju osnov za sigurno podsticajno okruženje za uspešno dojenje.

 

Uključivanje jednog od najpoznatijih brendova zamena za majčino mleko u promociju kutaka za dojenje dodatno baca svetlo na poruku koja se majkama šalje. Kao što Udruženje RODITELJ više puta isticalo, Srbija je nakon ratifikacije Međunarodnog kodeksa marketinga zamena za majčino mleko, odredbe istog inkorporirala u svoje propise, pa se tako njegove odredbe kod nas nalaze u Pravilniku o označavanju upakovanih namirnica namenjenih za ishranu odojčadi i male dece, Zakonu o oglašavanju i Zakonu o zaštiti potrošača. Suština odredbi značajnih za oglašavanje zamena za majčino mleko ogleda se u tome da je dozvoljeno reklamiranje specijalizovanih formula i tzv. follow-on formula (sa brojem 3) koje ne predstavljaju bazične formule za ishranu odojčadi. Takođe, zabranjeno je reklamiranje cucli, flašica i ostalog pomoćnog pribora za spremanje formula.

 

Načini na koje oglašivači brendova zamena, zaobilaze postojeće propise, pa pod istim nazivom prodaju i ono što se sme i ne sme oglašavati, omogućuje im da učestvuju u akcijama poput pomenute i na taj način pod plaštvom društveno’odgovornog poslovanja šalju pogrešne poruke o dojenju, potkopavajući sistematske napore organizacija, institucija i pojedinih zdravstvenih radnika.

 

Imajući sve u vidu, Udruženje RODITELJ će započeti kampanju koja će za krajnji cilj imati izmene relevantnih propisa kojima će se striktno definisati i dodatno precizirati oglašavanje brendova zamena za majčino mleko. Naš zahtev će se odnositi na uvođenje precizne definicije brenda zamene za majčino mleko i zabranu oglašavanja pod istim imenom, bilo kog drugog proizvoda ili kompanije. Praksa je pokazala da je neophodna ovakva restrikcija, jer proizvođači zamena za majčino mleko u Srbiji postupaju neetički, prema majkama, ali i zdravstvenim radnicima, koristeći odnos majke i bebe kao posebno osetljiv i intiman, za dodatno ostvarivanje profita.

Udruženje RODITELJ

Povezani tekstovi

%d bloggers like this: