Nedelja dojenja 2013 – Podrška dojenju, bliži majkama

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da u subotu, 03. avgusta 2013. godine prisustvujete ovogodišnjoj manifestaciji “Podrška dojenju: Bliži majkama”, koju Udruženje Roditelj već osmi put za redom organizuje u okviru obeležavanja Svetske nedelje dojenja. Manifestacija će biti održana na Zemunskom keju (Letnja scena kod restorana Venecija) sa početkom u 18 časova.

Na tradicionalnoj manifestaciji “Podrška dojenju: Bliži majkama” majke koje doje, trudnice, zdravstveni stručnjaci i svi ostali pojedinci i institucije koji promovišu i podržavaju dojenje, imaće priliku da razgovaraju i razmene iskustva, a poseban punkt biće posvećen Vršnjačkom savetovalištu za dojenje u okviru koga će mame i trudnice moći da dobiju savet i podršku od mama-savetnica iz Udruženja RODITELJ.

 Ove godine posebnu pažnju posvećujemo značaju podrške dojenju koje majkama pružaju grupe za podršku i mame-savetnice, takozvane “vršnjačke savetnice”. Vršnjačke savetnice su majke koje su već dojile i dodatno su obučene kako da svoje iskustvo u dojenju i prevazilaženju problema kod dojenja, prenesu majkama u vidu saveta i podrške.

Prošlogodišnje obeležavanje Svetske nedelje dojenjaOvogodišnja manifestacija obeležavanja Svetske nedelje dojenja realizuje se pod pokroviteljstvom: Ministarstva zdravlja, Sekretarijata za zdravstvo Grada Beograda i Gradske opštine Zemun uz podršku Generalnog spnzora vode ROSA.

ŠTA JE SVETSKA NEDELJA DOJENJA?

Svetska Nedelja Dojenja (SND) je globalna kampanja Svetske alijanse za dojenje (WABA), koja se svake godine od 1. do 7. avgusta obeležava u više od 170 zemalja širom sveta, sa ciljem da razvije društvenu svest o značaju i prednostima dojenja, obezbedi podršku dojenju, i unapredi zaštitu zdravlja majke i deteta.

Iako su u Srbiji institucije zdravstvenog sistema izabrale prvu nedelju meseca oktobra za nacionalnu nedelju dojenja, Udruženje RODITELJ obeležava i SND u avgustu javnom manifestacijom, kao apel stručnoj javnosti i široj zajednici da dojenju pruže veću promociju i podršku.

Udruženje RODITELJ jedina je organizacija civilnog društva u Srbiji koja obeležava Svetsku Nedelju dojenja i to javnom manifestacijom, još od 2006. godine.
2008. godine Udruženju je od strane WABA dodeljena srebrna medalja za organizovanje događaja i od tada se materijali WABA, zahvaljujući Udruženju RODITELJ, prevode na srpski jezik, a tada Srbija je upisana i u registar onih koji javnom manifestacijom obeležavaju Svetsku nedelju dojenja.

Više informacija možete naći na sledećim internet adresama: www.worldbreastfeedingweek.org, www.waba.org.my i https://dojenje.roditelj.org/.
PODRŠKA DOJENJU: BLIŽI MAJKAMA – je zvanični slogan kojim Svetska alijansa za dojenje (WABA) obeležava dvadesetprvu Svetsku nedelju dojenja i punih 11 godina primene Globalne strategije za ishranu odojčadi i male dece. Ovu strategiju su pre jedanaest godina usvojili Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i UNICEF. Njeno efikasno sprovođenje je suštinski važno za povećanje broja dojene dece, naročito isključivo dojene dece u prvih šest meseci života.

I ove godine kao i do sada skrenućemo posebnu pažnju na važnost doniranja humanog mleka Bankama humanog mleka na Institutu za neonatologiju u Beogradu i na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, čije je formiranje inicirala i čiji rad pomaže Rosa voda. U bankama se prikuplja humano mleko za prevremeno rođene bebe koje su smeštene u ovim ustanovima, a čije mame nisu u mogućnosti da doje. Kako je majčino mleko istovremeno za njih i hrana i lek, na ovaj način najmlađima se pruža najzdravija i najprirodnija ishrana.

„U Srbiji se svake godine prevremeno rodi veliki broj beba, a mnoge od njih imaju teške zdravstvene probleme i zahtevaju dugotrajnu negu i lečenje. Kako bi pomogla upravo ovim najmlađim sugrađanima, Rosa već tri godine na različite načine, donirajući finansijska sredstva ali i omogućavajući edukaciju zdravstvenih radnika, pomaže stvaranju što boljih uslova razvoja prevremeno rođenih beba. Već tri godine zaredom pružamo podršku Institutu za neonatologiju u Beogradu, a ove godine otišli smo i korak dalje i inicirali formiranje banke mleka i na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. U narednom periodu ćemo se fokusirati na to da se ovakve vrste ustanova formiraju i u drugim većim gradovima Srbije, u čemu imamo podršku resornog ministarstva i brojnih partnera“, izjavio je Milija Magdelinić, brend menadžer vode Rosa.

Svaka majka koja doji i želi i može da donira svoje mleko, može da se obrati odeljenju za majke dojilje Instituta za neonatologiju u Beogradu na broj telefona 011/36-30-127
ili Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine na broj telefona 021/488-05-42.
Više informacija o bankama mleka možete naći na sajtu www.bankamleka.rs.

Podršku manifestaciji SND 2013 u Beogradu pružili su: Ministarstvo zdravlja, Sekretarijat za zdravstvo grada Beograda, Gradska opština Zemun.
Generalni sponzor manifestacije je ROSA voda.

CILJEVI SVETSKE NEDELJE DOJENJA 2013 SU:

  • Da skrene pažnju na važnost podrške dojenju van zdravstvenog sistema koje pružaju mame-savetnice kroz tzv. „vršnjačka“ savetovanja i pomognu majkama da započnu i uspešno nastave dojenje.
  • Da informiše trudnice i majke koje doje o tome gde mogu da se obrate za pomoć i podršku nakon porođaja.
  • Da ohrabri i druge majke koje podržavaju dojenje, nezavisno od njihovog obrazovanja, da postanu nove mame savetnice, prođu obuku i pruže podršku majkama i bebama.
  • Da pozove zdravstvene vlasti i stručnu javnost da aktivno implementiraju program “Deset koraka do uspešnog dojenja”, a naročito korak 10, kako bi se povećala dužina i procenat isključivo dojene dece.

DESET KORAKA DO USPEŠNOG DOJENJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA:

Svaka ustanova koja se bavi pružanjem nege trudnicama i porodiljama i brine o novorođenčadi treba da:
1. Ima zvanično usvojenu politiku podrške dojenju u pisanom obliku (pravilnik) o kojoj se redovno obaveštavaju svi zaposleni zdravstveni radnici.
2. Obuči sve zaposlene zdravstvene radnike na način da su u stanju da primenjuju politiku podrške dojenju u praksi.
3. Obavesti sve trudnice o prednostima i tehnikama dojenja.
4. Pomogne majkama da pokrenu dojenje u roku od pola sata nakon porođaja.
5. Obuči majke tehnikama uspešnog dojenja i pomogne im da održe laktaciju čak i u situaciji kada su posle porođaja primorane da budu odvojene od svojih beba.
6. Ne daje novorođenim bebama ni jednu drugu hranu niti tečnost osim majčinog mleka, sa izuzetkom situacija kada je ishrana veštačkim mlekom medicinski neophodna.
7. Praktikuje zajednički smeštaj koji dozvoljava majkama i bebama da budu zajedno 24 sata dnevno.
8. Ohrabruje dojenje na zahtev – prema potrebi bebe (bez vremenski određenih intervala).
9. Ne dozvoljava davanje cucli bebama koje sisaju.
10. Pomaže osnivanje i neguje saradnju sa grupama za podršku dojenju i upućuje majke da im se obrate prilikom otpusta iz bolnice ili klinike.

Ove godine posebnu pažnju posvećujemo koraku 10 i značaju podrške dojenju koje majkama pružaju grupe za podršku i mame savetnice kroz vršnjačka savetovališta.

Mnoge majke odustanu od isključivog dojenja ili potpuno prestanu sa dojenjem u prvih nekoliko dana do šest nedelja posle porođaja, čak i ako su se porodile u bolnici u kojoj se praktikuje bebi-frendli program. Ovo je vreme kada majkama može biti teško da posete zdravstvenog radnika, tako da je podrška okoline od izuzetnog značaja.

VRŠNJAČKO SAVETOVALIŠTE – BLIŽE MAJKAMA

Najbolji način da se obezbedi podrška majkama tamo gde profesionalna pomoć nije dostupna, je vršnjačko savetovalište ili vršnjačka podrška.

Ove godine posebnu pažnju posvećujemo značaju podrške dojenju koje majkama pružaju grupe za podršku i mame savetnice, takozvane “vršnjačke savetnice”.
Pojam „vršanjčka“ podrška ili vršnjačko savetovalište (na engleskom: peer-to-peer support) znači da su osobe koje pružaju savet sa sličnim iskustvom i nisu nužno stručna lica, već u ovom slučaju majke, pre svega one koje su dojile, a dodatno su obučene kako da svoje iskustvo u dojenju i prevazilaženju problema kod dojenja, prenesu majkama u vidu saveta i podrške.

Svrha vršnjačke podrške je da ohrabri i podrži i trudnice i dojilje, da bi stekle samopouzdanje u svoju sposobnost da doje. Vršnjačke savetnice moraju biti obučene i u sferi dojenja i u veštinama savetovanja. Većina vršnjačkih savetnica su i same iskusne dojilje, ali u nekim programima devojke, očevi i drugi aktivni članovi društva, koji su zainteresovani i voljni da pomognu majkama, pokazali su se kao efikasna podrška.

Povezivanje vršnjačkog savetovališta, sa profesionalnom zdravstvenom negom, od posebnog je značaja, zato što pruža kontinuiranu negu i pomoć majci i nakon izlaska iz porodilišta.

Program vršnjačkog savetovanja razvijen je 80-tih godina 20. veka, a do danas se raširio po čitavom svetu. Glavni zaključci brojnih istraživanja na temu vršnjačkog savetovanja su sledeći:

Svaka podrška dovodi do povećanja procenta isključivo dojene dece i dojene dece uopšte
I laička i profesionalna podrška su efikasne, odvojeno ili zajedno
Podrška licem u lice je u principu efikasnija u odnosu na telefonsku
Programi vršnjačke podrške doprineli su porastu broja mama koje započinju dojenje, ali i njegovom dužem trajanju. Posebno su značajni za sledeće grupe:
 žene kojima nije lako dostupna profesionalna pomoć
 žene koje su neodlučne po pitanju dojenja
 žene koje doje, ali im je potrebna podrška

Dojenje je od vitalne važnosti za zdravlje i dobrobit dece, majki, porodica, društva i okruženja. Porodilje se bombarduju pogrešnim informacijama od osoba iz svoje okoline, ali i od strane neetičkog i agresivnog marketinga proizvođača zamena za majčino mleko i navode se da prihvate loše zdravstvene navike. Majkama je potrebna zaštita od ovakvih uticaja i podrška njihove okoline. Svaka žena, muškarac ili mlada osoba može da utiče na živote majki i dece iz svoje okoline, učeći o dojenju kako bi mogli da podrže majke sa kojima se sreću u okviru svoje porodice, iz svog okruženja i na svom radnom mestu. Neke od njih će poželeti da se detaljnije obuče kao vršnjačke savetnice za dojenje. Na ovaj način moguće je približiti dojenje majkama na mestima na kojima je ta podrška najtraženija.

UDRUŽENJE RODITELJ: NAŠE MAME-SAVETNICE ZA DOJENJE I GRUPE PODRŠKE DOJENJU Savetnice za dojenje iz Udruženja RODITELJ su mame volonterke koje imaju iskustvo do minimum šest meseci dojenja, koje su prošle obuku za savetovanje i kroz Savetovalište pružaju mamama i budućim mamama informacije, podršku i konkretne savete vezane za dojenje. One ohrabruju majke da doje tako što ih pažljivo slušaju, pomažu im da istraže svoja ograničenja i otkriju načine kako da dojenje bude deo njihove svakodnevnice. Njihov cilj je da pomognu majkama da dobro startuju i uspostave isključivo dojenje uz prave informacije u skladu sa njihovim potrebama. Takođe, treba da prepoznaju i situacije u kojima treba da da ih upute stručnoj službi. Naše savetovalište za dojenje takođe organizuje i grupe podrške dojenju i radionice za trudnice i majke koje doje.
Savetnice za dojenje su prisutne često i na raznim zdravstvenim na sajmovima i festivalima, kao i na časovima škole roditeljstva u domovima zdravlja sa kojima sarađujemo.
Savet i podrška naših savetnica za dojenje može se dobiti telefonom: 060/32-92-041
svakim danom od 17h do 20h ili na e-mail: dojenje@roditelj.org

Na svakoj manifestaciji povodom obeležavanja Svetske nedelje dojenja, naše savetnice su na raspolaganju mamama i trudnicama kojima je potreban savet i podrška.

KO MOZE DA POSTANE SAVETNICA ZA DOJENJE?

Vršnjačke savetnice mogu biti majke koje imaju iskustva u dojenju i koje imaju volju i sposobnost da aktivno podržavju žene u dojenju. Potrebno je da završi zvaničnu obuku koju realizuje Udruženje RODITELJ na svake dve godine.

ANALIZA SITUACIJE U SRBIJI

Istraživanja UNICEF-a iz 2005. godine pokazuju da je tek 23% dece mlađe od 4 meseca dojilo, a da je procenat isključivo dojene dece do 6. meseca bio tek 15%. Isto istraživanje iz 2010. godine kaže da je procenat isključivog dojenja do 6. meseca opao na tek 11%.

Rezultati istraživanja nezavisnih evaluatorki iz oktobra 2009. godine koje su vršile procenu stanja porodilišta u Srbiji i adekvatnosti programa BFHI-Inicijativa: Bolnica-prijatelj beba pokazuju da ni jedno porodilište u Srbiji ne zadovoljava standarde ovog programa, a između ostalog i da je procenat dojenja poražavajuće nizak. Izveštaj takođe donosi preporuke ukjlučivanja svih raspoloživih resursa koji će biti usmereni na promociju dojenja i pružanje podrške majkama, a naročito ističu važnost uključivanja nevladinog sektora, odnosno aktera van sistema zdravstva. 2009. godine, Ministarstvo zdravlja i UNICEF osnovali su posebnu radnu grupu za obnovu BHFI (Baby friendly hospital initiative) u Srbiji, a udruženje RODITELJ je aktivni član te grupe. 2011. godine Radna grupa je usvojila standarde i Akcioni plan za implementiranje programa BFHI u porodilišta i čime je načinjen značajan pomak u sistemu zdravstvene zaštite majke i deteta, ali i cele porodice.

Veliki korak u promovisanju značaja dojenja u Srbiji predstavlja i otvaranje prve Banke humanog mleka u Srbiji, koja je formirana 2009. godine na Institu za neonatologiju u Beogradu. Prikupljanjem humanitarnog mleko za novorođenčad čije majke nisu u mogućnosti da doje, malim pacijentima se pruža najzdravija i najprirodnija ishrana.

UČINAK I EFEKTI DOSADAŠNJIH AKTIVNOSTI UDRUŽENJA RODITELJ

Aktivnosti Udruženja RODITELJ koje su usmerene na promociju i podršku dojenja su podržane od strane UNICEF-a, Gradskog zavoda za javno zdravlje i Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović BATUT“ koji nam daju svoje preporuke i podršku za dalje angažovanje u ovoj temi. Udruženje RODITELJ se aktivno bavi ovom temom, više od 6 godina za redom, ne samo tokom obeležavanja Svetske nedelje, već i tokom cele godine.

Pokroviteljstva i podrške tokom proteklih godina: Ministarstvo zdravlja, Sekretarijat za zdravstvo Grada Beograda, Sekretarijat za dečiju zaštitu Grada Beograda, Gradska opština Stari Grad, Gradska opština Zemun.
Do sada je održano 6 javnih manifestacija obležavanja Svetske nedelje dojenja na kojima je Udruženje RODITELJ okupljalo više desetina majki koje su dojile decu na javnom mestu, više desetina trudnica i preko 20 zdravstvenih radnika (Institut za javno zdravlje „Milan Jovanović-Batut“, Gradski zavod za zaštitu zdravlja – servis „Halo beba“, Udruženje babica Srbije, domovi zdravlja Zvezdara, Palilula, Savski venac) koji su u direktnom kontaktu davali savete majkama i trudnicama u vezi sa dojenjem. Prosečan broj posetilaca na manifestacijama je oko 500;
Izuzetno velika medijska pažnja svake godine tokom obeležavanja Svetske nedelje dojenja – preko 50 najava događaja i preko 50 izveštaja sa događaja (elektronski, štampani mediji – domaći i strani, kao i internet, na srpskom, engleskom i francuskom jeziku);
Povećano interesovanje trudnica i majki koje doje decu za vršnjačko savetovanje. Broj pitanja koji je upućen Savetovalištu za dojenje Udruženja RODITELJ, uvećao se više od 100% sa stalnom tendencijom porasta;
Ostvarene saradnje sa drugim udruženjima, pojedincima i institucijama, sa Udruženjem babica Srbije i servisom HALO BEBA u pogledu izgradnje kapaciteta ove grupe zdravstvenih radnica za primenu novih saznanja o dojenju;
Učešće u radu Radne grupe Ministarstva zdravlja za obnovu programa Inicijativa: Bolnica-prijatelj beba u porodilištima u Srbiji od njenog osnivanja 2009. godine

SPONZORSTVO: U SKLADU SA POŠTOVANJEM I PODRŽAVANJEM MEĐUNARODNOG KODEKSA MARKETINGA ZAMENA ZA MAJČINO MLEKO I ETIČKIM NORMAMA WABA, UDRUŽENJE RODITELJ NE PRIHVATA SPONZORSTVO KOMPANIJA KOJE PROIZVODE ZAMENE ZA MAJČINO MLEKO, PRATEĆU OPREMU I DOPUNSKU ISHRANU.

Related posts

Vršnjačke savetnice za dojenje

Šta kada su bolesne mama ili beba

Seks i dojenje

3 Comment

Naki 02/08/2013 - 23:11

Postovani, kamo srece da se u nasim porodilistima primenjuje DESET KORAKA DO USPEŠNOG DOJENJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, na zalost moje iskustvo je potpuno drugacije, bebu su dohranjivali, nisu me podrzali u zelji da uspostavimo dojenje jos u porodilistu, niko mi nije pokazao kako da izvlacim visak mleka, cak su mi zapretili da me nece pustiti kuci sa bebom ako budem insistirala na dojenju. Evo tri meseca kasnije, i dalje se borim da povecam kolicinu mleka ali na zalost moram da dodajem makar po jedan obrok vestacog mleka. Za babicu koja dolazi kuci i pokazuje sve oko dojenja novca nisam imala…. Nadam se da cu sutra dobiti konkretne savete i mozda demonstraciju kako bi potpuno izbacila dohranu.

admin 02/08/2013 - 23:57

Postovana, slobodno dodjite! Dobicete puno informacija, kako o dojenju, tako o povecanju kolicine mleka, izbacivanju adaptiranog, skokovima u razvoju i drugim problemima. To sto dojite uz dohranu, uprkos svim problemima je sjajno, a uz prave savete verujemo da mozete i da izbacite dohranu. Svako dobro i vidimo se sutra!

admin 02/08/2013 - 23:58

Sto se tice 10 koraka, oni su na žalost još samo spisak želja, koji će nadamo se u budućnosti biti ostvaren.

Add Comment