web analytics

Mlečni blister

Desi se nekad da tokom perioda dojenja mama uoči na bradavici ili na areoli tačkicu. Tačkica je nekad prozirna, nekad bela, žućkasta ili crvenkasto-braon. Ova pojava se naziva „mlečni blister“ ili samo blister. Boja tačkice može da ukaže na uzrok nastanka. Prozirna predstavlja ustvari pojavu kada koža preraste izlaz mlečnog kanala, mleko sporije ili upošte […]

Share

Začepljenje mlečnog kanala

December 20, 2010 by  
Filed under Začepljenje mlečnog kanala

Šta je to začepljenje mlečnog kanala? Kako i zašto nastaje? Kako rešiti ovaj problem? Da li i kada se javiti lekaru? Najjednostavnije rečeno, dojka se sastoji od mlečne žlezde iz koje se kanalići protežu ka bradavici. Ponekad se desi da se neki od ovih kanalića iz nekog razloga začepi. Razlozi su razni: beba je preskočila […]

Share